AJALUGU

AJALUGU

TÄNAPÄEV

TÄNAPÄEV

MUUSEUM

MUUSEUM

ÜRITUSED

ÜRITUSED

AVALEHT

Artiklid, monograafiad jm trükised

Alttoa, Kaur, 1997. Kölni meister – kas fiktsioon? // Läänemaa Muuseumi toimetised 1. Haapsalu.

Jaago, Kalev
, 2000. Haapsalu lossikiriku taastamine 1726-1889. // Läänemaa Muuseumi toimetised 4. Haapsalu.

Jaago, Kalev
(tõlkinud ja kommenteerinud), 2002. Jacob De la Gardie kiri vennale Eestimaa kubernerile Johan De la Gardie’le. Tõend „Laisa Jaagu“ viibimisest Haapsalus. // Läänemaa Muuseumi toimetised 6. Haapsalu.

Jaago, Kalev,
2004. Magnus Gabriel De la Gardiest ja tema seostest Eestiga. // Läänemaa Muuseumi toimetised 8. Haapsalu.

Jaago, Kalev
, 2009. Haapsalu piiskopilinnuse varaloend aastal 1664. // Läänemaa Muuseumi toimetised 12. Haapsalu.

Jaago, Kalev
(tõlkinud ja kommenteerinud), 2009. Haapsalu krahvilossi varaloend aastal 1664. // Läänemaa Muuseumi toimetised 12. Haapsalu.

Kala, Tiina
, 1998. Tallinna ja Haapsalu keskaegse õiguskorra võrdlemisest linnaõiguse alusel. // Läänemaa Muuseumi toimetised 2. Haapsalu.

Kala, Tiina (tõlkinud ja kommenteerinud), 1998. 1294. a. Haapsalu linnaõigus. // Läänemaa Muuseumi toimetised 2. Haapsalu.

Kala, Tiina
, 2004. Saare-Lääne piiskopkonna käekäik. // Saare-Lääne piiskopkond. Artiklid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu.

Kala, Tiina
, 2009. Ühe Liivimaa kirikuvürsti ametisseastumisest. // Tuna 1/2009. Tallinn.

Koppel, Merike
, 2002. Läänemaa keskaegsed ristimiskivid. Läänemaa Muuseumi toimetised 6. Haapsalu.

Koppel, Merike
, 2005. „Minestanud Maarja“. Taasleitud fragment Haapsalu toomkiriku hiliskesaegsest altariretaablist. Läänemaa Muuseumi toimetised 9. Haapsalu.

Kreem, Juhan
, 1998. Muhu väin. Keskaegne laevatee ja selle kirjeldused 16. sajandil. // Läänemaa Muuseumi toimetised 2. Haapsalu.

Kreem, Juhan
, 2004. Tülidest Saare-Lääne piiskopitooli ümber 15. sajandil. //Saare-Lääne piiskopkond. Artiklid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu.

Kreem, Juhan
, 2006. Valge Daam, Brandenburgi markkrahv Wilhelm ja keskaegse Liivimaa reformikatse. // Läänemaa Muuseumi toimetised 10. Haapsalu.

Leimus, Ivar
, 1998. Saare-Lääne piiskop mündihärrana. // Läänemaa Muuseumi toimetised 2. Haapsalu.

Leimus, Ivar
, 2000. Haapsalu õigus kui allikas keskaja Liivimaa rahaajaloo uurimiseks. // Läänemaa Muuseumi toimetised 4. Haapsalu.

Leimus, Ivar
, 2002. Saare-Lääne piiskop – rikkaim mees Liivimaal? // Läänemaa Muuseumi toimetised 6. Haapsalu.

Lukas, Tõnis
, 2004. Saare-Lääne piiskopkonna toomhärrad 1228-1563. // Saare-Lääne piiskopkond. Artikleid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu.

Läänemaa kirikud
/ Churches in Läänemaa. Haapsalu, 2011.

Mandel, Mati
, 1997. Miks sai Lihula Eestimaa piiskopkonna esimeseks keskuseks? // Läänemaa Muuseumi toimetised I. Haapsalu.

Mandel, Mati
, 1999. Lihula piiskopilinnuse uurimisest. // Läänemaa Muuseumi toimetised 3. Haapsalu.

Mandel, Mati
, 2004. Kas Lihulas oli keskajal tõesti viis kirikut? // Saare-Lääne piiskopkond. Artiklid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu.

Meikar, Toivo
, 2002. Haapsalu Lossiaed erastamise keerises. // Läänemaa Muuseumi toimetised 6. Haapsalu.

Mäesalu, Ain
, 1997. Haruldased relvad Haapsalu piiskopilinnuses. // Läänemaa Muuseumi toimetised 1. Haapsalu.

Põldsam, Inna
, 1998. Linn nagu keskaja Haapsalu. // Läänemaa Muuseumi toimetised 2. Haapsalu.

Põldsam, Inna
, 2004. Saare-Lääne piiskopkonna vasallide ja ametnike karjäär ning tegutsemine Uus-Pärnus 16. sajandi esimesel poolel. // Saare-Lääne piiskopkond. Artiklid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu.

Pärn, Anton
, 1997. Haapsalu linn Saare-Lääne piiskopkonna keskuste kujunemisloos. // Läänemaa Muuseumi toimetised 1. Haapsalu.

Pärn, Anton
, 2001. Veetee osast Haapsalu linna rajamise kohavalikul. // Läänemaa Muuseumi toimetised 5. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2002. Haapsalu kesk- ja varauusaegsest keraamikast. // Läänemaa Muuseumi toimetised 6. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2003. Linn linna all I. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus uue aastatuhande alguses. // Läänemaa Muuseumi toimetised 7. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2004. Linn linna all II. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2003. aastal. // Läänemaa Muuseumi toimetised 8. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2006. Linn linna all III. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2004.-2005. aastal. // Läänemaa Muuseumi toimetised 10. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2008. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil. Tallinn.

Russow, Erki
, 2008. Kaks aastakümmet linnaarheoloogiat Haapsalus – mitte ainult potikildudest ja müürikatkeist. Ühe väikelinna mineviku uurimise olevikust ja tulevikust. // Läänemaa Muuseumi toimetised 11. Haapsalu.

Russow, Erki
, 2008. Linn linna all IV. Arheoloogilised kaevamised Haapsalus 2006.-2007. aastal. // Läänemaa Muuseumi toimetised 11. Haapsalu.

Saare-Lääne piiskopkond
. Artiklid Lääne-Eesti keskajast / Bistum Ösel-Wiek. Artikkelsammlung zum Mittelalter in Westestland. Toim. Ülla Paras. Haapsalu, 2004.

Vunk, Aldur
, 1999. Ristisõda Läänemaal. // Läänemaa Muuseumi toimetised 3. Haapsalu.

Vunk, Aldur
, 2004. Saare-Lääne piiskopkonna kujunemisloost 1211-1251. // Saare-Lääne piiskopkond. Artiklid Lääne-Eesti keskajast. Haapsalu, 2004.

Kirjandus